Velg bolig

Atriumsboliger T1 - Bolig 1
Bra:158,6 m2
Soverom: 3-4
Pris:5 390 000
Atriumsboliger T1 - Bolig 2
Bra:158,6 m2
Soverom: 3-4
Pris:5 090 000
Atriumsboliger T1 - Bolig 3
Bra:158,6 m2
Soverom: 3-4
Pris:4 990 000
Atriumsboliger T1 - Bolig 4
Bra:158,6 m2
Soverom: 3-4
Pris:4 990 000
Atriumsboliger T1 - Bolig 5
Bra:158,6 m2
Soverom: 3-4
Pris:5 090 000
Atriumsboliger T1 - Bolig 6
Bra:158,6 m2
Soverom: 3-4
Pris:5 390 000
[ Klikk for zoom inn ]
Bolig Bra Soverom Pris
Bolig 1 158,6 m2 3-4 5 390 000
Bolig Bra Soverom Pris
Bolig 1 158,6m2 3-4 5 390 000
Bolig 2 158,6 m2 3-4 5 090 000
Bolig 2 158,6m2 3-4 5 090 000
Bolig 3 158,6 m2 3-4 4 990 000
Bolig 3 158,6m2 3-4 4 990 000
Bolig 4 158,6 m2 3-4 4 990 000
Bolig 4 158,6m2 3-4 4 990 000
Bolig 5 158,6 m2 3-4 5 090 000
Bolig 5 158,6m2 3-4 5 090 000
Bolig 6 158,6 m2 3-4 5 390 000
Bolig 6 158,6m2 3-4 5 390 000
Alle priser er eks omkostninger

PRISLISTE & BROSJYRE
Last ned PDF-dokumenter
Steinar Stokka
Aktiv Nybygg
epost: sst@aktiv.no
tlf: 465 95 969
Andreas Rage
Aktiv Nybygg
epost: andreas@aktiv.no
tlf: 934 94 115
Steinar Stokka
Aktiv Nybygg
epost: ss@aktiv.no
tlf: 465 95 969
Andreas Rage
Aktiv Nybygg
epost: andreas@aktiv.no
tlf: 934 94 115